Home Interactief Wordt vervolgd (website)

Wordt vervolgd (website)

Gepubliceerd in Interactief
Wordt vervolgd (website)

Actiesite als onderdeel van een wervingscampagne.
Deze website is een onderdeel van de `Wordt vervolgd’ wervingscampagne voor (met name) officieren van justitie. Het “hart” van de website bestaat uit 3 films waarin officieren van justitie ieder vertellen over één van hun cases. Het “hoofd” van de site wordt gevormd door informatie over functies bij het Openbaar Ministerie, de instroom- en loopbaanmogelijkheden, vacatures en nieuws.

Bekijk de films de Titiaan Zwendel en het Vodka Virus en de Lokkefugle.