Home Reclame Wordt vervolgd

Wordt vervolgd

Gepubliceerd in Reclame
Wordt vervolgd

Crossmediale wervingscampagne.
Voor het werven van met name gespecialiseerde officieren van justitie is de campagne `Wordt vervolgd’ ontwikkeld. Kern van de campagne zijn de persoonlijke verhalen van aantal officieren over één van hun cases. Het eerste deel van deze verhalen verschijnt in print en heeft de look and feel van een literaire thriller. De print wordt afgesloten met een url naar een website waar het vervolg te zien is. De fotografie is in de vorm van ‘pinhole photography’. Deze pure vorm van fotografie verbeeldt de zoektocht van de officier van justitie naar de dader(s).

pinholes van de 3 films

Voor de films is de visuele stijl van ‘pinhole photography’ aangepast in een eigen stijl met behoud van dezelfde rauwheid en verrassing.

De 1e film: het Vodka Virus

De 2e film: de Lokkefugle

Kijk hier voor de derde film de Titiaan zwendel en de `Wordt vervolgd’-website.